تبلیغات
شیـــعه چهـــارده معصـــوم ع

تلنگر

نهج البلاغه حکمت 194

چون خشم گیرم ، كى آن را فرو نشانم ؟ در آن زمان كه قدرت انتقام ندارم ، كه به من بگویند: " اگر صبر كنى بهتر است " یا آنگاه كه قدرت انتقام دارم ؟ كه به من بگویند " اگر عفو كنى خوب است ".
       محمدحسین
      08:42 ق.ظ -  سه شنبه 19 خرداد 1394