تبلیغات
شیـــعه چهـــارده معصـــوم ع

♥ میلاد حضرت عباس مبارک ♥

تـا رمـز عـملیات رو گـفـتم

دیـدم داره آب قـمـقمه اش رو خـالی مـیکنـه روی خـاک!


بـا تـعجب گـفـتم :


پـانـزده کیلومـتر راهه...! چـرا آب رو مـیریـزی...؟!


گـفت:مـگه نـگفتـی رمـز عـملیات یـا ابـوالفضل العباس علیه السلام...


مـن شـرم مـیکنم بـا اسم آقـا بـرم عمـلیات و بـا خـودم آب بـبرم. . .       سحر
      05:44 ب.ظ -  شنبه 2 خرداد 1394