تبلیغات
شیـــعه چهـــارده معصـــوم ع

♥ 9 ♥

http://hw11.asset.lenzor.com/lp/8056727-1772-l.jpg


چایى ریز روضه از دنیا رفت...!

وقتى مراسم تدفین و تشییع را انجام دادیم،

درون قبر رفتم،

او را تكانى دادم و گفتم:

 فلانى!

امشب باید به خوابم بیایى و

بگویى بعد از عمرى نوكرى و چاى ریختن در مجلس امام حسین،

 ارباب چگونه دستت را مى گیرد!...

شب را به این امید خوابیدم!...

او وفا كرد و به خوابم آمد!...

گفت:

كاش وقتى آن چایى هایى كه با سینى به مردم دادم،

 دانه دانه،

 تقدیم شان مى كردم!...

 ارباب،

براى تك تك آن چایى ها،

 به من پاداش داد!...

       سحر
      04:10 ب.ظ -  جمعه 14 فروردین 1394