تبلیغات
شیـــعه چهـــارده معصـــوم ع

اگه ندیدم کربلارو .. خدا از من نگیره امام رضا رو

                                از گدا هم کریم میـــــسازی
                                 بس که اعجاز کیـــمیا داری

                                                       یکی از اهل کربلا میگفــــــــت
                                                          خوش ب حالت امام رضا داری

شاعر : جواد پرچمی

 دلــــــم گـــــرفته وقــــتـــی از کربـــلا دورم 
    دلـم خوش است که من "مشهد الرضا" دارم 
    چقدر فاصله افتاد و مشهـــــــــدی نشدم... 
   دلـــــــــم شکسته ببین که منم خـــدا دارم! 
   حــــــرم نرفتم و حال دلـــــــــم وخیـــم شده 
   خدا به خـــــــیر کند من هنوز جـــــــــا دارم؟!!
       محمدحسین
      10:44 ق.ظ -  سه شنبه 2 دی 1393