تبلیغات
شیـــعه چهـــارده معصـــوم ع

رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)تسلیت باد

 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند :

هیچ فقری از نادانی بدتر نیست و هیچ مالی از عقل سودمندتر نیست و هیچ تنهائی از خودپسندی وحشتناک تر نیست و هیچ مددکاری از مشورت بهتر نیست و هیچ عقلی چون عاقبت اندیشی نیست و هیچ حسب و نسبی چون خوشخوئی نیست و هیچ عبادتی همانند فکر کردن نیست.

حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) :

 براى دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگىمىکنى، و براى آخرتت به گونه ای  کارکن که گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدونبستگان و شکوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرىخداوند عزّوجلَّ درآى.

قالَ الاِْمامُ الرِّضا(علیه السلام):
به راستى کسى که در پى افزایش رزق و روزى استتا با آن خانواده خود را اداره کند، پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتراست.

 
       محمدحسین
      11:46 ب.ظ -  جمعه 28 آذر 1393