تبلیغات
شیـــعه چهـــارده معصـــوم ع

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

من ندانم كه چه سری است كه در خانه اوست

داستان تو و غم، صحبت سنگ است و سبو

این حسین كیست كه عالم همه دیوانه‌ اوست

این چه شمعی است كه جان‌ها همه پروانه‌ اوست

جان حسرت‌كش ما تشنه پیمانه اوست

این حسین كیست كه عالم همه دیوانه‌ اوست

این چه شمعی است كه جان‌ها همه پروانه اوست

كشته عشق حسین از همه كس زنده‌تر است

هر كجا می‌نگرم نور رخش جلوه‌گر است

هر كجا می‌گذرم جلوه مستانه اوست

این حسین كیست كه عالم همه دیوانه اوست

این چه شمعی است كه جان‌ها همه پروانه اوست       محمدحسین
      12:05 ق.ظ -  جمعه 2 آبان 1393