تبلیغات
شیـــعه چهـــارده معصـــوم ع

به یک مورد شادی نیازمندیم

به یک مورد شادی نیازمندیم
ترجیحا پرنده داشته باشد برای تنهایی سوت و کورمان...
خبره باشد در امور مربوط به رفع دلتنگی
آشنا به عصر دلگیر جمعه‌ها...
بیاید و در دفتر دل ما، بی‌بها و اجاره اسباب بچیند
بیاید و کشتی‌هایمان را از غرق شدن نجات دهد...
بیاید و بخندد
عادتمان بدهد به خنده...
به یک مورد شادی بی‌منت نیازمندیم
بیاید که بماند
حتی اگر گاهی که با اشتیاق
زانوی غم را بغل کرده باشیم . . .       محمدحسین
      08:23 ق.ظ -  جمعه 25 مهر 1393