تبلیغات
شیـــعه چهـــارده معصـــوم ع

فرمایشات امام علی ع درباره " زبان "*آدمی در زیر زبان خود پنهان است.

*دل بی خرد در دهان او، و زبان خردمند در دل اوست.

*زبان، درنده ای است که اگر بخود واگذار شود می گزد.

*هیچ كس چیزى را در دل پنهان نداشت، جز این كه در لغزش هاى زبان و خطوط چهره او آشكار شد.

*در انسان ده خصلت وجود دارد كه زبان او آنها را آشكار مى سازد، زبان گواهى است كه از درون خبر مى دهد. داورى است، كه به دعواها خاتمه مى دهد. گویایى است كه بوسیله آن به پرسش ها پاسخ داده مى شود. واسطه اى است كه با آن مشكل برطرف مى شود. وصف كننده اى است كه با آن اشیاء شناخته مى شود. فرماندهى است كه به نیكى فرمان مى دهد. اندرزگویى است كه از زشتى باز مى دارد. تسلیت دهنده اى است كه غمها به آن تسكین مى یابد. حاضرى است كه بوسیله آن كینه ها برطرف مى شود و دلربایى است كه گوشها بوسیله آن لذّت مى برند.

*پیش از آن كه زبانت تو را به زندان طولانى و هلاكت درافكند، او را زندانى كن، زیرا هیچ چیز به اندازه زبانى كه از جاده صواب منحرف مى شود و به جواب دادن مى شتابد، سزاوار زندانى شدن دراز مدّت نیست.

*بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان و برزبان منافق شیطانى است كه سخن میگوید.

*پرهیزكارى منافق جز در زبانش ظاهر نمى ‏شود.

*دانش منافق در زبان او و دانش مؤمن در كردار اوست.

*زبان مؤمن، در پشت دل اوست و دل منافق، در پشت زبان او، زیرا مؤمن هرگاه بخواهد سخنى بگوید، ابتدا درباره آن مى‏اندیشد، اگر خوب بود اظهارش مى‏كند و اگر بد بود آن را پنهان مى‏دارد. اما منافق هر چه به زبانش آید مى‏گوید، بى آن‏كه بداند چه سخنى به سود او و چه سخنى به زیان اوست.

*زبان خود را به نرمگویى و سلام كردن عادت ده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت كم شوند.
برچسب ها : حدیث در مورد زبان , امام علی ع ,
دسته بندی : امام علی (ع) ,

       مولایی
      07:32 ق.ظ -  جمعه 11 اردیبهشت 1394